Niepoprawna pisownia

chośmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chodźmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hodźmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

choćmy

Niepoprawna pisownia