Poprawna pisownia

choć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hoć

Niepoprawna pisownia