Poprawna pisownia

chmary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hmary

Niepoprawna pisownia