Niepoprawna pisownia

chlasnoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chlasnął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hlasnął

Niepoprawna pisownia