Niepoprawna pisownia

chipokryto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipokryto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hibokryto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hypokryto

Niepoprawna pisownia