Niepoprawna pisownia

chfiejni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwiejni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hfiejni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hwiejni

Niepoprawna pisownia