Poprawna pisownia

chędożyć

Poprawna pisownia, znaczenie książkowe: sprzątać, ładzić, porządkować. Częściej występuje w znaczeniu pospolitym: mieć stosunek seksualny.


Niepoprawna pisownia

chędorzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hędożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chędożydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chendożyć

Niepoprawna pisownia