Poprawna pisownia

nie idź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejidź

Niepoprawna pisownia