Poprawna pisownia

chapnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hapnie

Niepoprawna pisownia