Poprawna pisownia

Haga

Poprawna pisownia, stolica konstytucyjna Holandii


Niepoprawna pisownia

Chaga

Niepoprawna pisownia