Niepoprawna pisownia

bżydko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzydko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brzytko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżytko

Niepoprawna pisownia