Niepoprawna pisownia

niesłyszycie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słyszycie

Poprawna pisownia