Niepoprawna pisownia

bżegiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzegiem

Poprawna pisownia