Wyrażenie byliby zapisuje się w każdej sytuacji razem. Warto podkreślić, iż pisownia rozłączna jest błędem językowym.

Poprawna pisownia

byliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

byli by

Niepoprawna pisownia