Niepoprawna pisownia

bustwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bóstwa

Poprawna pisownia