Poprawna pisownia

burżuazja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

burżu azja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia