Poprawna pisownia

Bułgarii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Bugarii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bługarii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bułgari

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bugari

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bługari

Niepoprawna pisownia