Niepoprawna pisownia

bszeg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzeg

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bżeg

Niepoprawna pisownia