Niepoprawna pisownia

Brytanjii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Brytanii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „Brytania”, nazwy jednej z prowincji rzymskich istniejącej I-V w. n.e.


Niepoprawna pisownia

Brytani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Brytanji

Niepoprawna pisownia