Poprawna pisownia

brakłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brakło by

Niepoprawna pisownia