Niepoprawna pisownia

z pożył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spożył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sporzył

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpożył

Niepoprawna pisownia