Niepoprawna pisownia

bódowie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budowie

Poprawna pisownia