Niepoprawna pisownia

bóble

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buble

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczy lub towary wybrakowane, zepsute lub bez wartości.