Niepoprawna pisownia

bo bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bobym

Poprawna pisownia