Poprawna pisownia

blokuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

blokóje

Niepoprawna pisownia