Poprawna pisownia

bliźniacy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwaj bliźniacy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliśniacy

Niepoprawna pisownia