Niepoprawna pisownia

bladom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bladą

Poprawna pisownia