Poprawna pisownia

biskup

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

biskóp

Niepoprawna pisownia