Poprawna pisownia

bezkształtny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez kształtny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beskształtny

Niepoprawna pisownia