Poprawna pisownia

bezrobotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez robotny

Niepoprawna pisownia