Niepoprawna pisownia

bez robotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezrobotny

Poprawna pisownia