Niepoprawna pisownia

bez kresne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkresne

Poprawna pisownia, znaczenie: nie mające końca, nieskończone, rozległe, ogromne, niezmierzone.


Niepoprawna pisownia

beskresne

Niepoprawna pisownia