Poprawna pisownia

bez ciebie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bezciebie

Niepoprawna pisownia