Niepoprawna pisownia

beszczelna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezczelna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besczelna

Niepoprawna pisownia