Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

bestseler

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

bestseller

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bezceler

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beseler

Niepoprawna pisownia