Niepoprawna pisownia

bespodstawni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpodstawni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bezpotstawni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez podstawni

Niepoprawna pisownia