Niepoprawna pisownia

bapć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

babć

Poprawna pisownia