Niepoprawna pisownia

bankród

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bankrut

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bankrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bankrud

Niepoprawna pisownia