Poprawna pisownia

balibyście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bali byście

Niepoprawna pisownia