Niepoprawna pisownia

bądzcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bądźcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bondźcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bąćcie

Niepoprawna pisownia