Poprawna pisownia

autorka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałutorka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aótorka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtorka

Niepoprawna pisownia