Niepoprawna pisownia

atakowanią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

atakowaniom

Poprawna pisownia