Niepoprawna pisownia

aspirujoncym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aspirującym

Poprawna pisownia