Niepoprawna pisownia

arhaizowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

archaizowana

Poprawna pisownia