Niepoprawna pisownia

argóment

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

argument

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

argumęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

argumend

Niepoprawna pisownia