Niepoprawna pisownia

apsolutna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absolutna

Poprawna pisownia