Niepoprawna pisownia

aótentyczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autentyczne

Poprawna pisownia, znaczenie: prawdziwe, rzeczywiste lub będące oryginałem.


Niepoprawna pisownia

ałutentyczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtentyczne

Niepoprawna pisownia