Niepoprawna pisownia

aótentyczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autentyczna

Poprawna pisownia, znaczenie: prawdziwa, rzeczywista lub będąca oryginałem.


Niepoprawna pisownia

ałtentyczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałutentyczna

Niepoprawna pisownia