Niepoprawna pisownia

anty-aborcyjną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

antyaborcyjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

antyaborcyjnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

antiaborcyjną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anty aborcyjną

Niepoprawna pisownia