Niepoprawna pisownia

aneksowanią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aneksowaniom

Poprawna pisownia