Obie formy pisowni imienia żeńskiego „Angelika” są poprawne – z powodu spolszczania zapisu również formę Andżelika uznaje się za poprawną.

Poprawna pisownia

Andżelika

Poprawna pisownia, spolszczona wersja imienia Angelika, imieniny również obchodzi 4 stycznia, 27 stycznia, 17 sierpnia oraz 27 listopada.


Poprawna pisownia

Angelika

Poprawna pisownia, imieniny obchodzi 4 stycznia, 27 stycznia, 17 sierpnia oraz 27 listopada.


Niepoprawna pisownia

Andrzelika

Niepoprawna pisownia